Vrijwillig brandweerkorps Herzele

Brandweer- en ambulancedienst ten dienste van de bevolking

Naast brand zijn er nog een aantal taken vastgelegd voor de brandweerdiensten in ons land. Hieronder vindt u het Koninklijk Besluit van 6 mei 1971:

 • Het vervoer van en het verzorgen van een verstikte of van een drenkeling;aanvoer van zuurstof.
 • Hulp bij ontploffing.
 • Bevrijding van een persoon die in een lift is ingesloten.
 • Hulp aan op een dak gevluchte personen (in geval van geesteszieken)
 • Bevrijding van een onder puin bedolven persoon.
 • Bevrijding van een onder een voertuig (tram, vrachtwagen, enz.) geklemde persoon.
 • Dringend vervoer van een zieke of van een slachtoffer van een ongeval die zich op de openbare weg of op een openbare plaats bevindt.
 • Bevrijding van een geĆ«lektrocuteerde persoon.
 • Bevrijding van een rioolwerker (verstikking in riool).
 • Ophalen van een persoon uit putten, kanaal, vijver, enz...
 • Het vrijmaken van de rijweg indien er gevaar voor personen of goederen bestaat.
 • Bevrijding van een persoon met een der ledematen geklemd in een machine.
 • Leegpompen van een kelder ingevolge van een overstroming of lekkage aan de waterleiding die onder de openbare weg geĆÆnstalleerd is.
 • Interventie in een gebouw bij lekkage van schadelijke stoffen.
 • Hulp bij ontsnapping van stoom in een gebouw.
 • Hulp bij oververhitte verwarmingsketel.
 • Luchtverversing van lokalen waar rook, gas, koud makend mengsel is binnengedrongen.
 • Interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert.
 • Neutralisatie van een laag koolwaterstofverbindingen of zuur.
 • Opsporen van een radioactieve bron die gevaar voor de bevolking kan opleveren.
 • Onschadelijk maken of vernietigen van wespen- en bijennesten of -zwermen die gevaar meebrengen voor personen.