Vrijwillig brandweerkorps Herzele

Brandweer- en ambulancedienst ten dienste van de bevolking

Op 2 april 1949 kwam het Schepencollege van Herzele samen om het vrijwillig brandweerkorps opnieuw op te richten.

Tegenwoordig: De Heer Jos Matthijs, burgemeester voorzitter, de heren De Smet Ch & De Cock Felix, schepenen; de heer Nachtergaele Leon, secretaris en de heren: Van De Neste H, Coen Lucien, De Cooman Alfred, Van Melkebeke Jules, Badisco Norbert, Badisco Octaaf, Baeyens Paul, De Brabander Julien, De Groote Karel, De Neve René, Den Tandt Albert, Den Tandt Emiel, De Smet Achiel, De Vos Achiel, De Vos Jan, De Vuyst Emiel, Van Der Meerschaut Florimond, Van Reepingen Hector, De Cooman Gaston, Durez Lucien en Van Melkebeke Louis maakten deel uit van dit korps.

De heer van Den Neste Henri wordt op 26 januari 1950 benoemd tot onderluitenant en tot dienstchef.

Op 25 maart 1950 vervoegen Versnick José, De Brauwer Albert en De Raedt Willy de rangen.

De Brabander Emiel plaatst de eerste sirene op het dak van de gemeenteschool op 18 april 1950.

Een eerste tragische interventie voor het brandweerkorps gebeurt op 6 december 1951 in de Peperstraat. Bij een woningbrand komen twee kinderen om het leven.

De eerste brandweerhelmen worden aangeschaft op 24 oktober 1953 en het korps ontvangt zijn eerste uniformen op 18 oktober 1959.

Bevelhebber Van Den Neste Henri is ontslagnemend op 25 februari 1961 en wordt opgevolgd door de heer Lucien Coen op 28 maart 1961.

Onze eerste draagbare motorpomp (Automatic 75 VW) met starter en batterij worden op 23 september 1961 door de gemeente aangekocht.

Het korps neemt zijn eerste vlag in ontvangst op 5 december 1964, dit ter gelegenheid van de plechtige Barbaraviering.

Teneinde beter bereikbaar te zijn wordt er op 27 november 1966 een tweede sirene bijgeplaatst op de gemeenteschool. Deze sirene wordt op 30 april 1967 uitgetest : alle manschappen verdeelden zich over de uithoeken van de gemeente Herzele en brachten nadien verslag uit.

Een eerste test voor dit oproepsysteem kwam er reeds op 26 maart 1968. Rond 8 uur 45 brak er brand uit in het grootwarenhuis Unic op de Markt te Herzele. Brandweer Zottegem en Aalst kwamen ter plaatse om te versterken. De brand was rond 10 uur bedwongen en rond 20 uur werd er ingerukt!!!

Op 21 oktober 1972 ontving het korps een nieuwe pompwagen Rosenbauer. Er werd geoefend aan de gemeenteschool, daarna volgde een optocht naar het gemeentehuis en werd de wagen gewijd. Nadien was er een demonstratie voor het publiek en werd er doopsuiker bedeeld doorheen de hele gemeente!!!

Het arsenaal op de Groenlaan werd op 13 juli 1974 ingehuldigd. Gezien de wolkbreuk werd deze feestelijkheid enigszins in de war gestuurd, waardoor de opening een half uur later doorging. Nadien volgden nog heel wat oproepen van inwoners met ondergelopen kelders!!!

Historiek Herzeelse brandweer

Herman De Saedeleer wordt op 22 september 1975 in aanwezigheid van verschillende schepenen, gemeenteraadsleden, de gemeentesecretaris en brandweermannen met hun vrouw aangesteld tot onderluitenant-bevelhebber.

Ons contactblad " 't Pompierken" verschijnt op 1 januari 1976.

Op 8 februari 1978 wordt van start gegaan met een "kleine ploeg". Deze ploeg bestaat uit een drietal leden die het "kleine" werk op zich nemen: opkuisen rijbaan, wespenverdelging, .

De eerste snelle hulpwagen "CHEVROLET-Chevy Van 30" wordt overhandigd op 1 oktober 1978 en in gebruik genomen op 16 februari 1979.

In mei 1979 wordt er beslist om per ploeg te oefenen en op te treden. Er werden vier ploegen opgericht. Deze dienst begint op vrijdagavond om 19 uur 30 en eindigt de week later op vrijdagavond om 19 uur 30 gedurende de zomerperiode. Tijdens de winterperiode begint de ploegdienst op zaterdagnamiddag om 14 uur en eindigt de week daarop ook op zaterdag om 14 uur.

Onze eerste viswedstrijd gaat door op 12 juli 1980 bij "De Rietvoorn".

In oktober 1980 ontvangt de brandweer 33 nieuwe oproepontvangers en laadtoestellen.

Op 14 november 1980 ontvangt het korps een nieuwe halfzware autopomp, Mercedes 1219F/Rosenbauer met een tankinhoud van 2200 liter. Deze wagen wordt onmiddellijk ingezet als eerste aanvalswagen.

Onze nieuwe materieelwagen "DODGE" wordt officieel overhandigd op 9 oktober 1982.

Op 7 oktober 1988 keuren de gemeenten Zottegem en Herzele de samenwerking tussen de respectievelijke brandweerkorpsen goed. Dit houdt in dat beide brandweerdiensten wederzijds hulp bieden bij brand of andere dringende schadegevallen.

Onze ambulancedienst start officieel op 24 augustus 1990 om 20 uur. De eerste ambulancewagen is een Peugeot, aangekocht met eigen middelen. Op 26 februari 1994 ontvangen we een nieuwe ambulancewagen, PEUGEOT J5, geleverd door het Ministerie van Volksgezondheid.

Het eerste eetfestijn van de brandweer- en ambulancedienst gaat door op 23 en 24 maart 1996 in de lokalen van de gemeentelijke basisschool. Het was een overdonderend succes, zodanig goed dat sommige mensen maar om 16 uur 30 hun eten kregen.

35 nieuwe ademhelmen worden op 27 juni 1996 aangekocht bij de firma Dräger.

Op 12 december 1996 verschijnen de statuten van de oprichting "V.Z.W. Vriendenkring van de Brandweer"in het Belgisch Staatsblad. Leden van deze V.Z.W. zijn alle mensen van het'Koerscomité van de Brandweer' waaruit de V.Z.W. is gegroeid en alle leden van de Raad van Advies met graad.

In oktober 1999 werd Olt Marc De Raedt aangesteld als Onderluitenant-Dienstchef.

Op 29/11/2000 wordt onze nieuwe pompwagen "MERCEDES Atego 917" geleverd en op 30 juli 2001 in gebruik genomen. Deze wagen beschikt over een tankinhoud van 1200 liter.

Iets later, op 20 december 2002 ontvangen we een nieuwe snelle hulpwagen "MERCEDES Sprinter 313 CDI".

De eerste steenlegging voor ons nieuw arsenaal aan de Mergel vindt plaats op zaterdag 4 december 2004 in aanwezigheid van de nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen, de heer André Denys.

De oplevering van ons nieuw arsenaal is - volgens de planning - voorzien op maandag 7 november 2005, uiteindelijk wordt dit oktober 2006.