Vrijwillig brandweerkorps Herzele

Brandweer- en ambulancedienst ten dienste van de bevolking

Vuurwerk

Dat het feest maar geen DRAMA wordt!

                       

Verjaardagen, trouwfeesten, dorpsfeesten, carnaval, onze nationale feestdag en vooral de dagen rond Kerstmis en Nieuwjaar zijn gelegenheden voor het gebruik van voetzoe- kers en vuurwerk. De schitterende kleuren van vuurwerk in de nachtelijke hemel en de vonken van een wonderkaars op een verjaar- dagstaart hebben altijd al jong en oud verheugd.

Maar opgelet: voetzoekers, wonderkaarsen, vuurpijlen, Romeinse kaarsen en ander vuurwerk bestemd voor verkoop aan particulieren, zijn geen speelgoed. Dit zijn springstoffen die niet iedereen in handen mag krijgen, en ook niet iedereen zomaar en overal mag gebruiken.

Deze artikelen kunnen zeer gevaarlijk zijn als we niet de juiste voorzorgen nemen voor, tijdens en na het gebruik ervan. Verkeerd gebruik van vuurwerk kan nare gevolgen hebben, zoals zeer zware brandwonden aan de handen en in het gezicht en kan zelfs een dodelijke a oop kennen.

Om te voorkomen dat een feest uitdraait op een nachtmerrie, hou je je best aan volgende veiligheidsregels:

 • Bewaar thuis het feestvuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
 • Lees alle gebruiksaanwijzingen voor het afste- ken van het vuurwerk voldoende op voorhand.
 • Kies een aangepaste schietplaats: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van woningen en geparkeerde voer- tuigen en ver van een dichte plantengroei, vooral bij droogte.
 • Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven tot na het afvuren.
 • Houd dieren op een veilige plaats! Vooral hon- den en paarden houden niet van vuurwerk en kunnen schrikken bij de eerste knallen.
 • Zorg dat er steeds water (emmer) en een brandblusapparaat binnen handbereik is.
 • Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tij- dens het afsteken.
 • Zorg voor een goede bescherming van de ogen door het dragen van een geschikte veiligheidsbril. Draag nooit kledij die gemakkelijk vuur kan vatten. 
 • Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan. Wacht tot de eerste pijl de lucht ingaat alvorens een andere pijl in dezelfde buis te plaatsen.
 • Stabiliseer batterijen door er bijvoorbeeld zware blokken of grond rondom aan te brengen.
 • Steek altijd de lonten aan met een aansteek- lont dat u bij uw leverancier kan krijgen. Rookwaar zoals een sigaar of een sigaret kunnen ook gebruikt worden. Gebruik zeker geen lucifers of aanstekers: het risico be- staat dat u de lont op een verkeerde plaats aansteekt en u onvoldoende tijd heeft om uzelf in veiligheid te brengen.
 • Verlaat zo snel mogelijk de plaats van af- schieten en blijf op voldoende afstand zodra u een lont aansteekt.
 • Richt nooit een aangestoken product naar een persoon.
 • Houd voldoende afstand van het vuurwerk en steek de lonten aan met gestrekte arm.
 • Zorg dat op het moment van het aansteken van vuurwerk vanop de grond (batterij, fon- tein, kaars,...), er zich geen enkel lichaams- deel boven het vuurwerkartikel bevindt.
 • Benader nooit onmiddellijk een artikel nadat u het aanstak. Indien het niet werkt, wacht dan minstens 30 minuten. 
 • Steek nooit een vuurwerkartikel terug aan.
 • Doof op de grond gevallen resten.
 • Annuleer het afsteken van vuurpijlen bij hevige wind.

Brandpreventie of brandvoorkoming is een primeire beveiliging om branden te voorkomen.

Jaarlijks zijn er in België meer dan 10.000 branden, kleine en grote, jaarlijks belanden meer dan 1.000 mensen hierdoor in het ziekenhuis, jaarlijks sterven meer dan 100 mensen door brand en CO-intoxicatie, enz...

"Bij mij kan het niet branden, maar bij mijn buur wel!"

Ben je zo zelfverzekerd, alert?

Sedert enkele jaren werd een nieuwe dienst in het leven geroepen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, om mensen meer bewust te maken i.v.m. mogelijk brandgevaar in de woning.

Ook onze dienst beschikt over een BPA'er: een brandpreventieadviseur.

Op eenvoudig verzoek kan je een gratis bezoek aanvragen in verband met mogelijk brandgevaar in je woning.  Hij zal je vrijblijvend info en tips geven omtrent de mogelijke gevaren en hoe die te voorkomen.  Ook verenigingen, organisaties, scholen, enz. kunnen er een gratis beroep op doen in het kader van eventuele voordrachten rond dit onderwerp.

Hoe een afspraak maken?  Dit kan via het E-loket: www.brandpreventieadviseur.be

Je aanvraag wordt doorgestuurd en kort daarna zal met jou contact opgenomen worden voor verdere afspraken te maken.

BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN..........

Om in geval van brand in de dichte rook en binnen de 3 minuten te kunnen evacueren, is het belangrijk over een degelijk evacuatieplan te beschikken en het van tevoren te oefenen. Een goed evacuatieplan biedt de garantie om bij brand blindelings en tijdig de woning te kunnen verlaten. Het is belangrijk om eens na te denken over een efficiënt evacuatieplan om op een veilige manier blindelings de woning te kunnen verlaten.

Het is dan ook belangerijk om eens na te denken over een efficiënt evacuatieplan om op een veilige manier blindelings de woning te kunnen verlaten.

Er werd door FOD Binnenlandse zaken een computerspel uitgedacht om jongeren op een ludieke manier te sensibiliseren voor het evacuatieplan. via de link evacuatiespel kom je terecht op het computerspel.Het grootste gevaar bij brand zijn niet de vlammen, maar wel de rook! Hierdoor kunt u niets meer zien en wordt de lucht van uw woning verstikkend na 3 minuten.

Om binnen de 3 minuten buiten te kunnen geraken, is het belangrijk om een evacuatieplan voor te bereiden en het in te oefenen! Alleen dan weet u hoe u uw huis uit moet komen als het pikdonker is, als een dikke zwarte en verstikkende rook u de adem beneemt.

We kunnen u ook een website speel niet met vuur aanraden waar je alle informatie over het evacuatieplan kan vinden.