Vrijwillig brandweerkorps Herzele

Brandweer- en ambulancedienst ten dienste van de bevolking

Jaarlijks op de eerste zaterdag van december viert de Herzeelse brandweer haar Sint-Barbara. Een korte viering wordt gehouden ter ere van de beschermheilige tegen de "plotse dood".

De Heilige Barbara is patroonheilige van:

  • allen die te maken hebben met gloeiend vuur (brandweer, smeden, klokken-gieters enz.)
  • de gevangenen, vanwege haar opsluiting in de toren 
  • de bouwkunde, vanwege het derde raam in haar toren 
  • de slachtoffers van bliksem, vuur en storm 
  • allen die te maken hebben met buskruit (artillerie, kanonniers enz.)

De naam is ontleend aan het Grieks, waarin Barbara de vreemdelinge of buitenlandse betekent. Volgens haar naam moet ze dus van elders zijn gekomen. Als geboorteplaatsen vindt men vermeld de stad Catania aan de voet van de Etna (oostkust van Sicilië) en de stad Helipolis bij het huidige Cairo in Egypte. De geboortedatum is niet exact bekend, wel staat vast dat ze een tijdgenote van Catharina van Alexandrië was (derde eeuw na christus).

Het verhaal van de Heilige Barbara:

Als opgroeiend meisje werd zij vanwege haar buitengewoon grote schoonheid, verafgood door haar vader, de heidense Dioscurus. Om haar te beschermen tegen wereldse invloeden van buiten en vooral tegen haar belagende mannen, sloot hij haar op in een toren. Zij slaagde er in, ondanks haar isolement, in aanraking te komen met het christendom.

Tijdens een lange reis van haar vader nam Barbara de gelegenheid waar een derde raam in haar vertrek te laten aanbrengen. Zodoende had zij altijd het symbool van de Drievuldigheid voor ogen. (De bij haar afgebeelde toren is daarom altijd voorzien van drie vensters, onder andere te zien op meerdere koningsschilden en het vaandel). In die toren ook ontving zij het doopsel, waarbij zij tevens de gelofte aflegde om maagd te blijven.

Toen haar vader thuis kwam, moest Barbara hem (i.v.m. het derde venster) wel vertellen dat zij tot het Christendom bekeerd was. Dit ontstak hem in zo'n grote woede, dat hij met een zwaard op haar afstormde. Als door een wonder ontkwam zij aan een dodelijke houw en vluchtte naar een rotshol.

Verraad door een herder was er de oorzaak van dat haar vader haar daar vond. Hij liet haar naar de rechter slepen om haar het geloof te laten afzweren. Daar dit niet lukte heeft hij haar met eigen hand onthoofd. Het verhaal zou niet compleet zijn, als niet onmiddellijk een hemels strafgericht zou zijn gevolgd. Direct na haar dood brak er een ontzettend onweer met storm los en stortte Dioscurus, door de bliksem getroffen, dood ter aarde.